gỗ pơ mu - các bài viết về gỗ pơ mu, tin tức gỗ pơ mu

Nghệ An: Cả trăm m3 gỗ quý chờ mục rỗng ngay tại Ban quản lý rừng

Nhiều năm qua, cả trăm m3 gỗ quý nằm lăn lóc ngoài trời dẫn đến tình trạng hư hỏng, mục rỗng ngay tại Ban quản lý rừng phòng hộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus