gỗ nhóm 1A - các bài viết về gỗ nhóm 1A, tin tức gỗ nhóm 1A

Bắt xe tải vận chuyển trái phép hơn 30m2 gỗ quý hiếm

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, thì phát hiện trên xe có hơn 30m2 gỗ thuộc nhóm 1A (loại quý hiếm).

Theo dõi Pháp Luật Plus