Gỗ lậu - các bài viết về Gỗ lậu, tin tức Gỗ lậu

Ai đang trả giá cho tội ác phá rừng?

Trong ngày 23/10, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong cho biết, đơn vị này vừa tiến hành xử lý kỷ luật 3 cán bộ với hình thức buộc thôi việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus