Pháp Luật Plus - gỡ bỏ trường quốc tế - các bài viết về gỡ bỏ trường quốc tế, tin tức gỡ bỏ trường quốc tế

gỡ bỏ trường quốc tế - các bài viết về gỡ bỏ trường quốc tế, tin tức gỡ bỏ trường quốc tế

Khi những tấm biển "trường quốc tế" rơi xuống...

Câu chuyện thương tâm về bé trai 6 tuổi chưa lắng dịu thì tấm biển "trường quốc tế" của một loạt trường khác bị gỡ, đục bỏ chữ "quốc tế".

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết