gỡ bỏ - các bài viết về gỡ bỏ, tin tức gỡ bỏ

TikTok gỡ hơn 104 triệu video có nội dung bạo lực

Thông báo đã gỡ hơn 104 triệu video trên toàn cầu do vi phạm các hướng dẫn và quy định liên quan đến nội dung bạo lực.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1