giữ rừng - các bài viết về giữ rừng, tin tức giữ rừng

Kiểm lâm thuê người cưa cây để bảo vệ rừng: Vì đâu nên nỗi?

Một sự việc hy hữu xảy ra tại công ty lâm nghiệp Đăk Roong (tỉnh Gia Lai) khi nhân viên của công ty này thuê người cưa cây để bảo vệ rừng

Theo dõi Pháp Luật Plus