giữ chức - các bài viết về giữ chức, tin tức giữ chức

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1