Pháp Luật Plus - giết người vĩnh phúc - các bài viết về giết người vĩnh phúc, tin tức giết người vĩnh phúc

giết người vĩnh phúc - các bài viết về giết người vĩnh phúc, tin tức giết người vĩnh phúc

Án oan giết người gần 40 năm ở Vĩnh Phúc – Kỳ 6: Phải đợi "đúng quy trình" của VKS tỉnh đến bao giờ?

Một việc xảy ra gần 40 năm, suốt nhiều năm tháng kêu oan nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc “phải đúng quy trình trong việc giải quyết pháp luật”.

Theo dõi Pháp Luật Plus