giết người vì nghi ăn trộm - các bài viết về giết người vì nghi ăn trộm, tin tức giết người vì nghi ăn trộm

Tuyên án đối tượng giết người rồi bỏ trốn 15 năm

Mặc dù Huy cố gắng kêu mình không phải người ăn trộm xong vẫn bị cả nhóm dùng gậy bida đánh đến khi bị gãy mới thôi.

Theo dõi Pháp Luật Plus