Pháp Luật Plus - giết người - các bài viết về giết người, tin tức giết người

giết người - các bài viết về giết người, tin tức giết người

Tử hình đối tượng giết người rồi phi tang xác xuống cống thoát nước

Trước toà, Đoàn khai do bực tức anh Đ "cắt phế" nhiều khi cầm cố tài sản nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới Đoàn giết anh Đ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1