giết người đền mạng - các bài viết về giết người đền mạng, tin tức giết người đền mạng

Từ thả bè trôi sông đến giết người đền mạng

Trộm cướp trước khi chết bị đem bêu ba ngày giữa một công viên cho công chúng sỉ vả, trên một chiếc xe bò dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Theo dõi Pháp Luật Plus