giết người cùng dãy trọ - các bài viết về giết người cùng dãy trọ, tin tức giết người cùng dãy trọ

Tử hình kẻ giết bạn cùng dãy trọ bằng 17 nhát dao oan nghiệt

Toà xét thấy bị cáo không còn khả năng để cải tạo, giáo dục trở thành người có ích nên phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1