giết đồng nghiệp - các bài viết về giết đồng nghiệp, tin tức giết đồng nghiệp

Bắt giam chủ nhà xe thuê người chém đồng nghiệp bằng 30 triệu đồng

Chủ nhà xe Quốc Bảo đã bỏ ra 30 triệu đồng để thuê người đánh anh Thức nhằm lấy lại mối chở hàng.

Theo dõi Pháp Luật Plus