giếng hoang - các bài viết về giếng hoang, tin tức giếng hoang

Tiếng kêu cứu của cụ ông dưới giếng hoang trong suốt 1 ngày đêm

Suốt 1 ngày đêm sau khi bị ngã xuống giếng, cụ ông đã kêu cứu cho đến khi được giải cứu.

Theo dõi Pháp Luật Plus