Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ - các bài viết về Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, tin tức Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ năm 2021

Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1