giấy phép - các bài viết về giấy phép, tin tức giấy phép

Chuyển cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an liệu có làm phình bộ máy?

Đại biểu đề nghị ban soạn thảo làm rõ việc chuyển cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an có làm phình bộ máy ngành công an?

Theo dõi Pháp Luật Plus