giấy phép - các bài viết về giấy phép, tin tức giấy phép

Quảng Ngãi: Phê bình hai Giám đốc Sở vì chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi bị phê bình đã chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo dõi Pháp Luật Plus