giấy kiểm dịch động vật - các bài viết về giấy kiểm dịch động vật, tin tức giấy kiểm dịch động vật

Đình chỉ cán bộ kiểm dịch cấp giấy chứng nhận cho lợn bệnh

Lợn nhiễm dịch tả châu Phi nhưng vẫn được cán bộ kiểm dịch cấp giấy chứng nhận để qua trạm đưa đi tiêu thụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus