giấy đăng ký xe - các bài viết về giấy đăng ký xe, tin tức giấy đăng ký xe

Xe qua nhiều đời chủ không được sang tên: Không tìm được chủ cũ xử lý sao?

Từ 1/1/2022, người dân đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục chuyển tên trong giấy đăng ký xe sang tên của mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1