giấy chứng nhận - các bài viết về giấy chứng nhận, tin tức giấy chứng nhận

Năm 2020, thời gian cấp sổ đỏ thay đổi thế nào?

Theo quy định, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus