Pháp Luật Plus - giấy chứng nhận - các bài viết về giấy chứng nhận, tin tức giấy chứng nhận

giấy chứng nhận - các bài viết về giấy chứng nhận, tin tức giấy chứng nhận

Hải Phòng: “Ngã ngửa” khi biết UBND huyện An Dương trả sổ đỏ cho chủ cũ và đã bị đem "gán nợ"

Sau khi được UBND huyện An Dương cấp sổ đỏ, ông Thịnh đến lấy thì biết rằng sổ đỏ của mình đã bộ phận trả kết quả giao cho người khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus