Giấy chứng nhận sử dụng đất - các bài viết về Giấy chứng nhận sử dụng đất, tin tức Giấy chứng nhận sử dụng đất

Chuyện "tréo ngoe" ở Bình Dương: Tòa nhận đơn 3 năm vẫn chưa xử vụ cấp nhầm bìa đất

Đất đang ở bình thường, không có tranh chấp nhưng lại bị chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác

Theo dõi Pháp Luật Plus