Pháp Luật Plus - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - các bài viết về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tin tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - các bài viết về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tin tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Huyện An Dương cấp xong đưa sổ đỏ cho người khác rồi bị "gán nợ": UBND huyện kêu đang "bận việc"

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện An Dương cho biết, do công việc của huyện bận và ít người, nên chưa có cuộc họp nào để giải quyết triệt để vụ việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết