Pháp Luật Plus - giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở - các bài viết về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở, tin tức giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở - các bài viết về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở, tin tức giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

Sổ hồng, sổ đỏ là tên gọi mà mọi người tự đặt dựa trên màu sắc giấy tờ. Hiện tại đã thống nhất hai loại này thành một loại Giấy chứng nhận.

Theo dõi Pháp Luật Plus