giaoduc.net.vn - các bài viết từ giaoduc.net.vn, tin tức giaoduc.net.vn

Nhặt “sạn” trong sách giáo khoa, chuyện không dễ với giáo viên?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp công khai sách giáo khoa điện tử, xã hội hóa chuyện nhặt sạn sách giáo khoa trước khi phê duyệt.

Theo dõi Pháp Luật Plus