Pháp Luật Plus - giáo viên - các bài viết về giáo viên, tin tức giáo viên

giáo viên - các bài viết về giáo viên, tin tức giáo viên

Thưởng Tết trong nhà trường, của cho không bằng cách cho

Có giáo viên tâm sự: “Nhiều khi cầm đồng thưởng Tết chúng tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Ông cha ta có câu: của cho không bằng cách cho".

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thầy cô, ba cọc ba đồng và...quỹ!

Thầy cô, ba cọc ba đồng và...quỹ!

0
Đồng lương “ba cọc ba đồng” của giáo viên không được “yên thân” mà luôn bị ngắt véo, bị chia năm xẻ bảy; không “tự nguyện” cũng không được.
Link liên kết