giáo viên - các bài viết về giáo viên, tin tức giáo viên

Dư luận phẫn nộ là điều dễ hiểu!

Đánh (tát, bạt tai, dùng thước vụt,...) trẻ em lớp 2 (8 tuổi) thì hành động này có thể coi là tàn nhẫn chứ không còn là cách xử phạt.

Theo dõi Pháp Luật Plus