Pháp Luật Plus - GIÁO VIÊN GIỎI - các bài viết về GIÁO VIÊN GIỎI, tin tức GIÁO VIÊN GIỎI

GIÁO VIÊN GIỎI - các bài viết về GIÁO VIÊN GIỎI, tin tức GIÁO VIÊN GIỎI

Quy định mới về Hội thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi

Giáo viên mầm non và các cấp phổ thông dự thi trên cả nước cần đặc biệt lưu ý đến quy định này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết