Pháp Luật Plus - giao tranh - các bài viết về giao tranh, tin tức giao tranh

giao tranh - các bài viết về giao tranh, tin tức giao tranh

Hé lộ nguyên nhân thật sự của việc Mỹ canh giữ mỏ dầu Syria

Sự hiện diện quân sự của Mỹ sẽ tác động sâu rộng trong việc mang lại sự ổn định, thịnh vượng cho khu vực hơn là chỉ bảo vệ các mỏ dầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus