Pháp Luật Plus - Giao Thương - các bài viết về Giao Thương, tin tức Giao Thương

Giao Thương - các bài viết về Giao Thương, tin tức Giao Thương

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1