Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuyển từ D về N khi ô tô đang chạy: kỹ sư bảo có, sách bảo không?

Trải nghiệm dễ chịu và đỡ hại hộp số hơn, tuy nhiên nhiều tài liệu sử dụng xe lại cảnh báo không được làm như vậy.

Tin kinh tế 6AM: Những chuỗi cà phê lớn nhất thị trường đang kinh doanh như thế nào?

Những tin chính: Dừng nộp phí công đoàn, doanh nghiệp có ngay 24.000 tỷ đồng; Hơn 21 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam...

Hơn 21 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Dừng nộp phí công đoàn, doanh nghiệp có ngay 24.000 tỷ đồng

Với 18 - 20 triệu người lao động, làm công ăn lương hàng năm, nguồn thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn khoảng 24.000 tỷ đồng/năm.