Pháp Luật Plus - giao thông trọng điểm - các bài viết về giao thông trọng điểm, tin tức giao thông trọng điểm

giao thông trọng điểm - các bài viết về giao thông trọng điểm, tin tức giao thông trọng điểm

Quảng Ninh kiểm tra công tác hoàn thiện ba dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trước ngày khánh thành

Ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ hoàn thiện các dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus