giao thong - các bài viết về giao thong, tin tức giao thong

Hải Phòng: Phân luồng giao thông phục vụ cưỡng chế 9,2 ha tại phường Thành Tô

Hải Phòng sẽ phân luồng giao thông tạm thời khu vực đường Bùi Viện để phục vụ cuộc cưỡng chế 9,2ha tại phường Thành Tô.

Theo dõi Pháp Luật Plus