giao thong - các bài viết về giao thong, tin tức giao thong

Đề xuất ghi âm, ghi hình giám sát CSGT

Bộ Công an đề xuất thiết bị ghi âm, ghi hình phải được sử dụng trong suốt quá trình CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phương tiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

BOT và lợi ích toàn cục

BOT và lợi ích toàn cục

0
Hạ tầng giao thông, từ lâu vốn được coi là một trong ba “điểm nghẽn” lớn. Vì thế mới sinh ra hình thức đầu tư PPP gồm: BOT, BT, BO...