Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai có công văn yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc xác nhận cho học viên là người thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt dự đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe máy.Theo Cổng thông tin Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai, trước đó, ngày 31/1/2023, Sở này đã ban hành công văn số 223/SGTVTXD-QLVT đề nghị xác minh 127 hồ sơ lái xe mô tô hạng A1 được UBND các xã trong tỉnh Lào Cai xác nhận học viên là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt.

Ngày 8/3/2023, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai nhận được Thông báo số 18/TB-SGD&ĐT ngày 7/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về kết quả xác minh trình độ học vấn một số công dân thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số và văn bản phúc đáp của UBND các huyện Bảo Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà.

Sở Giao thông vận tải - xây dựng tỉnh Lào Cai ở tầng 3 trụ sở hợp khối 7 Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường

Trụ sở Sở Giao thông vận tải - xây dựng tỉnh Lào Cai ở tầng 3 trụ sở hợp khối 7 Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

Kết quả xác minh cho thấy, có 77/127 học viên biết đọc, viết chữ tiếng Việt, 4 người không xác minh được do không có dữ liệu dân cư hoặc không có thông tin cư trú tại địa phương được xác minh.

Trên cơ sở Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai và văn bản của UBND các huyện, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm theo quy định của cá nhân, tổ chức có liên quan đối với việc UBND các xã đã nói 77/127 học viên không biết đọc, viết tiếng Việt nhưng qua xác minh đều biết đọc, viết tiếng Việt và 2/4 học viên không có thông tin cư trú tại địa phương nhưng vẫn được xác nhận không biết đọc, viết tiếng Việt.

111

Công văn yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc xác nhận học viên là đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết Tiếng Việt để tham dự đào tạo, sát hạch cấp GPL. Ảnh chụp màn hình Sở Giao thông và xây dựng tỉnh Lào Cai.

Yêu cầu UBND các xã thuộc địa bàn quản lý khi xác nhận cho học viên học lái xe mô tô hạng A1 là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt phải đúng đối tượng quy định tại khoản 1 mục I Văn bản số 4955/UBND-QLĐT ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hai bánh (hạng A1) cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kết quả kiểm tra, xử lý tại các huyện phải gửi về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai để biết và phối hợp quản lý theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận