Doanh nghiệp có xe khách muốn vào bến hoạt động sẽ phải qua kiểm tra năng lực, đấu thầu công khai, không còn cơ chế "xin - cho" như trước đây.Bến xe khách Mỹ Đình ( nguồn internet )
Bến xe khách Mỹ Đình ( nguồn internet )

Liên quan đến thông tin “chạy lốt xe hết 500 - 600 triệu đồng”, ngày 4/11 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư 60 nêu rõ: Các Sở Giao thông Vận tải sẽ phải công bố chi tiết biểu đồ chạy xe, các doanh nghiệp vận tải chỉ cần đăng ký khai thác tuyến. Doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô theo tuyến cố định được đăng ký khai thác tuyến.

Căn cứ quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến thống nhất và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị về biểu đồ chạy xe.

Căn cứ biểu đồ chạy xe đã được công bố, doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động lựa chọn và gửi hồ sơ đăng ký khai thác tuyến theo quy định. Trong thời hạn 5 ngày, Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết việc tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến. Nếu có từ 2 doanh nghiệp đăng ký trở lên thì Sở Giao thông Vận tải tổ chức đấu thầu công khai.

Đối với cơ quan quản lý tuyến, tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến, Sở Giao thông Vận tải quản lý các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; Sở Giao thông Vận tải nơi cấp phù hiệu chủ trì, phối hợp với các Sở Giao thông Vận tải liên quan quản lý tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến liên quan đến phương tiện do mình cấp phù hiệu.

Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Thông tư số 60 chính thức co hiệu lực từ ngày 1/1/2016. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận