Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công...Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thành lập 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

05 Tổ công tác được thành lập do đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 04 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác được đề ra gồm: Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh quản lý, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2023.

Chủ động làm việc với từng chủ đầu tư, đơn vị có liên quan để nắm bắt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm, các dự án ODA.

Các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. Cơ quan có thành viên là Tổ phó Tổ công tác, có trách nhiệm tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác điều phối, triển khai hoạt động của Tổ công tác; định kỳ ngày 25 hằng tháng tổng hợp chung về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án và đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo Tổ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Tham mưu cho Tổ trưởng tổ chức các hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.  Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận