Trong năm 2023 Thành phố Vĩnh Yên dành Khoảng 87,58 tỷ đồng cho công tác chỉnh trang đô thị các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn.Để tiếp tục nâng cao công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm đảm bảo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu và nâng cao đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa dân cư đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư, Thành phố Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) đã chú trọng công tác chỉnh trang đô thị nhằm tạo lập diện mạo mới cho thành phố.

chinh-trang-do-thi-1-1685064270

Trong năm 2023, TP Vĩnh Yên dành khoảng 87,58 tỷ đồng cho công tác chỉnh trang thị các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn góp phần cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường trên các tuyến đường phố, ngõ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, triển khai công tác quản lý, duy tu các công trình giao thông trên địa bàn đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường chủ động rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện khảo sát thiết kế, lập dự án cải tạo chỉnh trang đường ngõ xóm trên địa bàn, tổ chức thẩm định, phê duyệt và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn của từng đơn vị. Mỗi xã phường thực hiện cải tạo, chỉnh trang tối thiểu 01 tuyến đường ngõ, xóm theo quy mô, giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế. Quá trình thực hiện chỉnh trang phải đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên tuyến (khớp nối hạ tầng kỹ thuật: hè, đường, cấp nước, thoát nước, hạ ngầm, sắp xếp đường dây điện lực, cáp thông tin, viễn thông,…).

Về tiến độ thực hiện, sẽ tổ chức rà soát điều tra, khảo sát, thống kê hiện trạng các tuyến đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2023. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện xong trước ngày 15/7/2023, và thời gian tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định và hoàn thành trước ngày 20/12/2023. Về kinh phí thực hiện thành phố dành khoảng 87,58 tỷ đồng, cho công tác chỉnh trang thị các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn.

Việc chỉnh trang đô thị sẽ góp phần quan trọng trong việc chống ùn tắc giao thông, giảm ngập nước và giúp Thành phố Vĩnh Yên phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận