Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì buổi kiểm tra thực địa và kiểm điểm tình hình thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm.Sau khi đi kiểm tra thực địa và nghe các Chủ đầu tư báo cáo tình hình, tiến độ một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; tổng hợp các ý kiến phát biểu, thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu:

Về công trình Xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT.258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể- Pác Nặm):

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường, tập kết đất đá thừa đúng nơi quy định; phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng và chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, theo quy định.

IMG1616J-15d33b156410

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Cốc Phát.

Về các đề xuất điều chỉnh: Cơ bản nhất trí với các đề xuất điều chỉnh phương án thiết kế và bổ sung hạng mục của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 181a/BC-SKHĐT ngày 24/5/2023. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan xem xét, nghiên cứu, rà soát tổng thể, thống nhất phương án thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu trong trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí, lưu ý ưu tiên các vị trí xử lý nền, mặt đường, công trình vượt dòng, thoát nước.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát về đơn giá bồi thường nhà ở, tài sản, vật kiến trúc, các công trình phục vụ sinh hoạt khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất theo quy định. Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 6 năm 2023.

 UBND huyện Ba Bể, UBND huyện Pác Nặm tập trung đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo, đề xuất trường hợp vượt thẩm quyền, theo quy định.

Về việc đầu tư, cải tạo chợ bò xã Nghiên Loan: UBND huyện Pác Nặm chủ động nghiên cứu sửa chữa các hạng mục để đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt. Về lâu dài, nghiên cứu quy hoạch lại các hạng mục trên Tổng mặt bằng, xem xét nghiên cứu mở rộng đường ra, vào các khu chức năng trong khu vực, các đề xuất, kiến nghị về phương án đầu tư gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/6/2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Pác Nặm nêu trên, tổng hợp, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3096/UBND- GTCNXD ngày 22/5/2023.

Đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn 2 huyện: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận