Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từ năm 2023 đến nay, mặt trận các cấp tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp vận động nhân dân đóng góp trên 15.506 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, đột phá cùng sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh đạt được thành công ấn tượng. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động, xã hội hóa từ nhân dân tham gia đóng góp bằng công sức, kinh phí, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình thiết chế tại các khu dân cư...

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển tam nông giai đoạn 2021 - 2025, cùng với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân, với lộ trình bài bản, Quảng Ninh tiếp tục đổi mới bộ mặt nông thôn hiện đại, văn minh, nhân rộng thêm những miền quê đáng sống.

org_05ea4ac83c8c0abe_1692154028000

Nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo xã Húc Động, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh Quang Vũ

Đến nay, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 54/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 26/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 6/6 thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 huyện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025... Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 2 lần so với năm 2020 (tương đương 92,2 triệu đồng/người/năm)

Cùng với việc hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm vừa qua, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của Quảng Ninh là 0,34%, toàn tỉnh còn 258 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số hộ dân trong tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược trong xây dựng nông thôn mới: Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo kết nối chặt chẽ với thành thị và nông thôn, nội vùng, liên vùng, đồng bộ, hiện đại; Tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn gắn với tạo việc làm theo nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp; Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở ...

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; phát triển sản phẩm OCOP theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; chất lượng các dịch vụ y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại...

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận