Mặc dù, trước đó trong báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các điểm đổ thải đã được Bộ Giao thông vận tải được phê duyệt.Tin nên đọc

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 688/UBND-KTN ngày 22/2/2022 về việc không thống nhất vị trí dự kiến đổ thải phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 tại thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

dongtho31

Ngày 14/7/2022, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ động thổ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn KM2+400 - KM44+900. Ảnh bacgiang.gov.vn

Được biết, Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 - Km44+900 tỉnh Bắc Giang được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải) phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1593/QĐ-TCĐBVN ngày 16/3/2022. Dự án có tổng mức đầu tư 863,63 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Công tác giải phóng mặt bằng của Dự án được tách thành tiểu dự án riêng và giao UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện (UBND thành phố Bắc Giang và các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn được giao làm chủ đầu tư từng tiểu dự án bồi thường GPMB thuộc địa bàn hành chính).

Theo đó, tại văn bản số 668/UBND-KTN ngày 22/2/2023, UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ: “Không thống nhất vị trí dự kiến đổ thải phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn từ Km2+400 - Km44+900, tỉnh Bắc Giang tại khu lò gạch, thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 3 (tổ 23, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Do ông Đoàn Đức Hải (chủ sử dụng đất) không đồng ý chấp thuận việc tập kết vật liệu thừa phục vụ thi công Dự án trên phần diện đất hiện đang được cấp có thẩm quyền giao cho quản lý, sử dụng.

UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Quản lý dự án 3 thực hiện đổ thải, tập kết vật liệu thừa phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn từ Km2+400 - Km44+900, tỉnh Bắc Giang theo quy định”.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 30/3/3022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đông ký về việc phê duyệt Báo cáo đánh giác tác động môi trường (ĐTM) của dự án cải tạo, nâng cấp QL 31 đoạn km2+400 - km 44+900 tỉnh Bắc Giang của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện tại các huyện Lạng Giang, Lục Ngạn, Lục Nam.

Theo quyết định này, tại mục "Bãi chứa đất thải loại" ghi rõ: 6 bãi chứa đất đá loại đã có văn bản xác nhận của UBND cấp xã; khả năng tiếp nhận 106.000m3 tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (1 bãi); thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (2 bãi); xã Tiên Nha, huyện Lục Nam (2 bãi); xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (1 bãi), xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (1 bãi) đảm bảo chứa được toàn bộ lượng đất đá dư thừa của dự án.

199

Hình ảnh minh họa.

Như vậy, có thể thấy, chủ sử dụng đất là ông Đoàn Đức Hải tại trú tại huyện Lục Ngạn đã không đồng ý cho Chủ đầu tư (BQL dự án 3 - Bộ Giao thông vận tải) đổ vật liệu thừa phục vụ dự án. Vậy chủ đầu tư sẽ đổ thải đi đâu khi các bãi chứa đất thải tại Lạng Giang, Lục Nam đều có hạn mức khối lượng cụ thể.

Cùng với đó, chính quyền địa phương (huyện Lục Ngạn) cũng cần giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường khi BQL dự án 3 chưa tìm được nơi đổ thải khi ông Đoàn Đức Hải không đồng ý việc đổ vật liệu thừa phục vụ dự án.

Đáng chú ý, khi báo cáo ĐTM đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đã bao gồm nội dung đổ thải, vị trí bãi thải và xác nhận của chính quyền địa phương sở tại. Vậy tại sao bây giờ người dân lại không đồng ý?

Trao đổi nhanh với Pháp luật Plus, phía chính quyền địa phương xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) xác nhận việc ông Đoàn Đức Hải đã không đồng ý chấp thuận việc đổ vật liệu thừa phục vụ thi công dự án QL31 trên phần đất gia đình sử dụng. Mặc dù trước đó, ông Hải đã đồng ý, nguyên nhân đến nay chưa được xác định rõ.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin khi sự việc có diễn biến mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận