Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 tại phường An Bình, TP Biên Hòa, có 76 doanh nghiệp đang thuê đất với Sonadezi với tổng diện tích khoảng 232 ha đất.KCN Biên Hòa 1sẽ chuyển công năng thành khu đô thị - dịch vụ - thương mại

KCN Biên Hòa 1 sẽ chuyển công năng thành khu đô thị - dịch vụ - thương mại.

Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, các dự án thành phần sẽ được phân chia theo các phân khu để thu hồi đất đấu giá thực hiện. Bên cạnh đó, dự án đã được chia thành 6 dự án thành phần. Cụ thể, xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh và 5 dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Được biết, khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 tại phường An Bình, TP Biên Hòa, có 76 doanh nghiệp đang thuê đất với Sonadezi với tổng diện tích khoảng 232 ha đất. Để đảm bảo cân đối nguồn tài chính và hạn chế các doanh nghiệp phải di dời hàng loạt, dự án sẽ thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cuốn chiếu theo từng giai đoạn.

Đối với việc di dời trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh về khu vực phường An Bình, TP Biên Hòa, Sở Xây dựng Đồng Nai sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để hoàn chỉnh báo cáo phương án di dời.

Bên cạnh đó, UBND TP Biên Hòa sẽ chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận