Mặc dù 4 tháng đầu năm ước thanh toán vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng số tuyệt đối đã tăng đến 16% so với cùng kỳ và tiến độ giải ngân có nhiều chuyển biến khi trong tháng 4, số giải ngân gấp 1,5 lần bình quân 3 tháng đầu năm…Bộ GTVT là một trong 3 Bộ ngành dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ GTVT là một trong 3 Bộ ngành dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Thông tin từ Bộ KH&ĐT vừa cho biết, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 được Quốc hội quyết nghị là 711.684,4 tỷ đồng (Không bao gồm 15.000 tỷ đồng chi đầu tư cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển nhưng không thuộc phạm vi của Luật Đầu tư công) trong đó, đã phân bổ cho các bộ, cơ quan TW và địa phương là 707.044,2 tỷ đồng, chưa phân bổ chi tiết là 4.640,2 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã giao toàn bộ kế hoạch vốn là 707.044,2 tỷ đồng, bằng 100% số vốn Quốc hội quyết nghị. Đến ngày 30/4/2023, các bộ, cơ quan TW và địa phương đã phân bổ, giao chi tiết là 622.612,7 tỷ đồng, đạt 88,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 84.431,5 tỷ đồng, bằng 11,9% kế hoạch, chủ yếu dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2023 đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao vốn.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ KH&ĐT cho biết, ước thanh toán đến ngày 30/4/2023 là 110.633,6 tỷ đồng, đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (18,48%) tuy nhiên về số tuyệt đối tăng gần 15 nghìn tỷ đồng (khoảng 16%) so với cùng kỳ năm 2022. Có 03 bộ, cơ quan TW và 22 địa phương giải ngân trên 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; 45 bộ, cơ quan TW và 26 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước

Cụ thể các Bộ, cơ quan TW và 22 địa phương giải ngân trên 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là: Bộ Giao thông vận tải (24,27%), Bộ NN&PTNT (22,7%), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (33,66%), Đồng Tháp (40,57%), Hải Phòng (38,28%), Bến Tre (37,8%), Tiền Giang (36,31%), Phú Thọ (33,19%)...

Về kết quả của 05 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 hôm 05/05/2023, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, căn cứ Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Tổ trưởng các Tổ công tác đã chủ trì họp với các bộ, cơ quan và địa phương, tập trung vào các đối tượng có tỷ lệ giải ngân thấp.

Thành viên Tổ công tác đã hướng dẫn, giải đáp, làm rõ thẩm quyền đối với từng kiến nghị cụ thể. Tổ trưởng Tổ công tác đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

“Hoạt động của các Tổ công tác đã đạt một số kết quả tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến, tháng 4 đạt khoảng 37 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần bình quân 3 tháng đầu năm (khoảng 24 nghìn tỷ đồng/tháng)…”- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã kiến nghị Chính phủ đẩy mạnh hoạt động của 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và phân công thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương tại Quyết định 435/QĐ-TTg, ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nâng cao chất lượng báo cáo của các bộ, cơ quan TW và địa phương, chỉ rõ vướng mắc cụ thể ở dự án nào, quy định nào, đề xuất hướng sửa đổi.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề xuất Chính phủ cho phép không báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách TW của bộ, cơ quan TW và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2022, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, đồng thời bị hủy dự toán theo quy định của Luật NSNN, giao Bộ KH&ĐT tiếp thu nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề xuất, các bộ, cơ quan TW và địa phương được phép bố trí lại vốn ngân sách TW năm 2023 và các năm tiếp theo tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2022, bị hủy dự toán cho các dự án bảo đảm bố trí đủ vốn, hoàn thành đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Khoản 4 Điều 44 Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách TW của bộ, cơ quan TW và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định của Luật NSNN.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận