Hội thảo lần này, nông dân sẽ trực tiếp phản ánh khó khăn, vướng mắc trong nông nghiệp, nông thôn đến lãnh đạo UBND tỉnh, từ đó định hướng phát triển cho nông dân nắm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn.image0 (1).

Hội thảo giúp nông dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển nông nghiệp đạt năng xuất tốt.

Hội nghị “Hỗ trợ nông dân liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 23/3, tại TP Biên Hoà với sự tham dự của hơn 15 nông dân huyện, thành phố trên địa bàn và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Văn bản số 4817/VPCP-QHĐP ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp tiếp sức, hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, UBND tỉnh sẽ chú trọng đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm trong nông nghiệp, những khó khăn, thuận lợi, đề xuất, kiến nghị của nông dân với các cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chính sách nông nghiệp hiện hành cũng như các vấn đề đối thoại về chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; kiến thức trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ; liên kết, hình thành và phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thông qua đối thoại lần này, nông dân sẽ có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa tốt hơn góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Năm 2022, mặc dù thị trường chung trên cả nước gặp nhiều khó khăn thách thức song ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tích ngoạn mục. Tuy nhiên trong năm 2022, khi Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, chuyển hướng sang sản phẩm an toàn và kiểm soát chất lượng nông sản chặt chẽ hơn, không còn là thị trường “dễ tính”, đây vừa là khó khăn nhưng cũng là động lực cho các DN Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất. Đặc biệt, ngành rau quả đã mở cửa được một loạt các mã trồng xuất khẩu vào Trung Quốc. Đây được xem là thành tích rất lớn và là kết quả bước đầu trong chặng đường 10 năm tới thực hiện chuyển đổi sang nghiệp sinh thái, bền vững và minh bạch.

Đồng Nai sẽ phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đồng Nai sẽ phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bước sang năm 2023, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy, ngành nông nghiệp đặt ra các mục tiêu tăng trưởng như: Tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt 3%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản là 54 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 78%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42%, nâng cao chất lượng rừng; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn 57%; tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm 80%. Đóng góp vào sự tăng trưởng đó, có công lao rất lớn của những người nông dân trên cả nước và của những nông dân tiêu biểu trực tiếp tham dự đối thoại lần này.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận