Ngày 15/8, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 766/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong tháng 6/2023.Theo đó, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã quyết định thu hồi 358 phù hiệu đã cấp đối với các xe vi phạm của 45 đơn vị kinh doanh vận tải trong 1 tháng có 5 lần vi phạm tốc độ/100km xe chạy trong tháng 6/2023. Đồng thời, các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm chịu trách nhiệm thu hồi phù hiệu các xe vi phạm của đơn vị trong vòng 7 ngày, kể từ khi quyết định có hiệu lực.

IMG-4201

Các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm chịu trách nhiệm thu hồi phù hiệu các xe vi phạm của đơn vị trong vòng 7 ngày, kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Không được sử dụng các phương tiện trên để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng (Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu) hoặc bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định.

Sau khi khắc phục vi phạm, đơn vị báo cáo công tác kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục việc chấp hành xử lý vi phạm của đơn vị và lái xe của phương tiện nói trên theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận