Đó là khẳng định của ông Đinh Huy Hoàng, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn với PV Báo Pháp luật Việt Nam.Tại buổi trao đổi, ông Hoàng cho biết một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án và giải pháp để gỡ khó nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Đinh Huy Hoàng cho hay, trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp một số khó khăn như: Chất lượng hồ sơ một số dự án còn chưa đạt yêu cầu, dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm so với kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát hiện trường của chủ đầu tư có giai đoạn còn chưa sát sao và hạn chế về số lượt kiểm tra.

Việc thực hiện các thủ tục đất đai còn chậm, một số dự án chưa đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai gây khó khăn cho việc chỉnh lý biến động đất đai khi dự án hoàn thành.

z4602132163651_e8f990832a2c7118103db13e0d0f6fcd

Các công trình do Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT đang được đẩy nhanh tiến độ.

Công tác phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương chưa thực sự chủ động, hiệu quả và chặt chẽ dẫn đến việc thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế chưa rút ngắn được thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án...

Về nguyên nhân theo ông Hoàng cho biết: Một số quy định có liên quan đến công tác triển khai dự án tại một số văn bản quy phạm pháp luật chưa thực sự rõ ràng, gây nên nhiều lúng túng, cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng giữa các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư.

Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện điều chỉnh chưa được phê duyệt dẫn đến việc triển khai thực hiện một số dự án ổn định dân cư thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đơn giá bồi thường qua nhiều năm đã được cập nhật nhiều lần, tuy nhiên nhìn chung nhiều khu vực vẫn còn thấp so với giá thị trường, dẫn đến một số địa điểm xây dựng dự án người dân không chấp thuận phương án đền bù, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

z4602132167911_e090dbb89d6441c648063ad2455a4bf7

Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT cho biết, sẽ đảm bảo kế hoạch giải ngân 100% trong năm 2023.

Đối với một số dự án không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng mà người dân hiến đất để thực hiện, nhiều hộ gia đình không đồng thuận hiến đất, mặc dù đã được chủ đầu tư, chính quyền địa phương nhiều lần vận động, thuyết phục.

Chính quyền một số địa phương chưa thực sự tích cực, chủ động vào cuộc phối hợp với chủ đầu tư trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giải phóng mặt bằng.

Mặc dù trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên ông Đinh Huy Hoàng vẫn khẳng định đến cuối năm, Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT sẽ giải ngân đảm bảo 100% theo kế hoạch.

Ông Hoàng đưa ra các giải pháp như: Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các Quy trình chi tiết trong công tác quản lý dự án, công tác quản lý chất lượng, GPMB, giải ngân...

Các Phòng chuyên môn phải xây dựng kế hoạch công việc cụ thể của phòng trên cơ sở nhiệm vụ chung của đơn vị, nhiệm vụ chi tiết của các dự án; Có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, nhân viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công các công trình.

Về công tác quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng của các đơn vị tư vấn: Nội dung xử phạt hợp đồng sẽ được quy định cụ thể trong HSMT, biên bản thương thảo, hợp đồng tư vấn về tiến độ thực hiện chi tiết của các nhà thầu tư vấn, từ đó có biện pháp xử phạt hợp đồng thích đáng đối với các nhà thầu tư vấn không đáp ứng được tiến độ chi tiết theo hợp đồng;

Chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Sở, ngành, cơ quan trong tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả.

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận