Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo với các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai ở địa bàn huyện Mê Linh.Ngày 22/3, Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 8/4/2022 của HĐND TP.Hà Nội và kế hoạch số 160 ngày 8/6/2022 của UBND TP.Hà Nội.

Theo đó, ngày 8/3/2023, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đã chủ trì hội nghị về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án nêu trên. Sau đó, trên cơ sở rà soát của các đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và tổng hợp, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 13/3/2023, Chủ tịch thành phố đã có những chỉ đạo "nóng" liên quan.

Theo đó, thống nhất nguyên tắc về chủ trương phương án xử lý đối với các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.

Thứ hai, trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, ngành thành phố và Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với 15 dự án kèm theo văn bản báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 13/3/2023, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét chỉ đạo theo quy định với dự án Khu đô thị Golf Vinashin.

Nhiều dự án chậm tiến độ tại huyện Mê Linh.

Nhiều dự án chậm tiến độ tại huyện Mê Linh.

Với các trường hợp còn lại, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dựng dự án, rà soát về quy hoạch; đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2023.

Đối với 49 dự án khác kèm theo báo cáo ngày 13/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30/4/2023.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát tham mưu thành phố xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh (sau khi được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa) và dự án Trường Đại học Tài chính ngân hàng – Hà Nội, báo cáo UBND thành phố trước ngày 1/4/2023.

Với các dự án còn lại, người đứng đầu UBND TP.Hà Nội giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu UBND huyện Mê Linh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố để kiểm tra, rà soát; kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế xây dựng…

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận