Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam – Báo Pháp luật Việt Nam

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam được thành lập ngày 25/9/2012, là đơn vị chuyên môn trực thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

Ngày 21/9/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có quyết định số 2566/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

Việc thành lập Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam nằm trong kế hoạch phát triển của Báo Pháp luật Việt Nam theo Quyết định 1280/QĐ-BTP ngày 9/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Báo, giai đoạn 2008-2015.

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện chức năng tuyên truyền, phố biến và giáo dục Pháp luật; triển khai thực hiện kinh tế báo chí; liên doanh, liên kết kinh doanh với các cơ quan, tổ chức kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác xã hội từ thiện và công tác quan hệ với bạn đọc của Báo.

1

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị chuyên môn trực thuộc Báo Pháp luật Việt Nam. 

Ngày 25/9/2012, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm là đơn vị thành viên của Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị có vai trò quan trọng của Báo, thực hiện các nhiệm vụ như: Phát triển thị trường dịch vụ quảng cáo trên báo in, báo điện tử để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu; phát triển các dịch vụ truyền thông; vận động, kêu gọi và tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động xã hội từ thiện, các sự kiện do Trung tâm, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức; thực hiện công tác quản lý quỹ xã hội từ thiện theo quy chế quản lý quỹ xã hội từ thiện của Báo và theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan, tổ chức phát triển quỹ xã hội từ thiện để chủ động thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Trung tâm Truyền thông sẽ là đầu mối liên kết bạn đọc với Báo thông qua công tác xã hội và công tác bạn đọc.

Đặc biệt, Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật cho bạn đọc, thông qua việc phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư để tư vấn pháp luật cho bạn đọc của Báo.

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam – Báo Pháp luật Việt Nam

Hotline: 0935634444 hoặc 0982055999

Email: truyenthongphapluat365@gmail.com

Địa chỉ: Số 33/1, ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

 

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam