Tổng cục ĐBVN công bố số thu, lưu lượng các dự án BOT tháng 10/2021

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 10/2021, các dự án BOT thu về hơn 919.000 triệu đồng với hơn 14 triệu lượt phương tiện lưu thông qua các trạm.
tram thu phi.

Ảnh minh họa.

Thông tin từ Vụ Tài chính (Tổng cục ĐBVN) cho biết, đơn vị vừa có văn bản công khai thông tin về số thu, lưu lượng các dự án BOT tháng 10 và  lũy kế 10 tháng đầu năm 2021.

Theo Vụ Tài chính, trong tháng 10 có 62 dự án, trong đó có 8 dự án đã dừng thu hoặc tạm dừng thu phí.

Tổng số thu của các dự án BOT tháng 10 đạt 919.693 triệu đồng với 14.845.228 lượt phương tiện lưu thông qua các trạm.

Vụ Tài chính cũng cho biết thêm, theo lũy kế 10 tháng đầu năm, số thu của các dự án là 9.131.494 triệu đồng với 159.160.353 lượt phương tiện.

Vương Gia