Những tuyến đường bị hạn chế các phương tiện lưu thông phục vụ Giải Marathon TP HCM 2022

Trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 17h30 ngày 16/4/2022 và từ 3h00 đến 10h00, ngày 17/4/2022 các cung đường phục vụ giải chạy sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình phục vụ tổ chức Giải Marathon TP HCM lần IX năm 2022 - "HCMC MARATHON 2022", Sở Giao thông vận tải vừa có thông báo về việc hạn chế các phương tiện lưu thông trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 17h30 ngày 16/4/2022 và từ 3h00 đến 10h00, ngày 17/4/2022.

Các lộ trình cụ thể như sau:

Lộ trình 1: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào - đường D-Bắc - đường Bertrand Russell - đường Bertrand Russell - đường D-Bắc - rẽ trái Tân Trào.

Lộ trình 2: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào - đường D-Bắc - đường Bertrand Russell - đường B-Bắc - đường Hoàng Văn Thái - đường B-Bắc - đường Bertrand Russell - đường D-Bắc - đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

Lộ trình 3: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường 10 Tây - đường N Nam - đường Phạm Thái Bường - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Hoàng Văn Thái - đường Tân Phú - cầu Phú Mỹ (hướng từ Quận 7 sang Thành phố Thủ Đức) - cầu Phú Mỹ - đường Tân Phú - đường Hoàng Văn Thái - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Phạm Thái Bường - đường N Nam - đường 10 Tây - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường 23 - đường Nguyễn Lương Bằng nối dài – khu vực giao lộ Phạm Hữu Lầu-Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 16 - đường C - đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà.

Lộ trình 4: đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Phạm Thái Bường - đường N Nam - đường 10 Tây - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường 23 - đường Nguyễn Lương Bằng nối dài – khu vực giao lộ Phạm Hữu Lầu Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 16 - đường C . đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

Lộ trình 5: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trả - đường N Nam - đường Phạm Thái Bường - đường Nguyễn Bính - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Hoàng Văn Thái - đường Tân Phú - cầu Phú Mỹ (hướng từ Quận 7 sang Thành phố Thủ Đức) đường Tân Phú - đường Hoàng Văn Thái - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Bính - đường Phạm Thái Bường - đường N Nam - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường 23 - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 16 - đường C - đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

Lộ trình 6: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trà - đường Tôn Dật Tiên - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường số 23 - đường Nguyễn Lương Bằng - đường số 16 - đường C - đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

Lộ trình 7: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trả - đường đường ( - đường Tôn Dật Tiên - đường N-Nam - đường 10 Tây - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

Sở Giao thông vận tải TP cũng lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.

Hiếu Nguyễn