Nhiều sai phạm đáng chú ý tại Trung tâm đăng kiểm 9801S, 9802D và 9804D 

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang xử phạt hành chính đối với các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 9801S.

Được biết, cuối tháng 5/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kết luận thanh tra về chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bắc Giang.

Qua Thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm.

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S có địa chỉ tại Đồi Chỉ Chèo, Xương Giang, TP Bắc Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S có địa chỉ tại Đồi Chỉ Chèo, Xương Giang, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Ảnh dangkiem.com

Trung tâm đăng kiểm 9801S, 9802D, 9804D có một số đăng kiểm viên thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công khi kiểm tra một số phương tiện.

Một số đăng kiểm viên thực tập kiểm tra một số phương tiện tại một số thời điểm không đúng theo quy định, không thực tập kiểm tra phương tiện như trong báo cáo kết quả thực tập hoặc có thực tập kiểm tra nhưng không có sự hướng dẫn, giám sát của đăng kiểm viên hướng dẫn thực tập, cụ thể như: Đăng kiểm viên thực tập Ngô Hoàng Đức tại trung tâm đăng kiểm 9804D thực tập kiểm tra phương tiện từ ngày 17/2/2021 đến ngày 16/3/2021.

Đáng chú ý, tại trung tâm đăng kiểm 9801S, đăng kiểm viên Hà Anh Đức không kiểm tra công đoạn 5 các phương tiện 98A - 159.94; 29A 587.50; 98A 180.91 ngày 23/2/2021; đăng kiểm viên Lê Thế Hùng không kiểm tra công đoạn 5 các phương tiện 98A 091.39; 30A 526.38, 15A 212.48 ngày 4/3/2021 và các phương tiện 29A 274.83, 30A 321.45 ngày 12/3/2021. 

Trung tâm đăng kiểm 9804D chưa niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ, chi tiết các nội dung hoặc niêm yết một số nội dung chưa đúng vị trí theo quy đinh tại mục 2.8.1, mục 2.8.2 QCVN 103:2019/BGTVT.

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9804D có địa chỉ tại thôn chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ảnh dangkiem.com

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9804D có địa chỉ tại thôn chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ảnh dangkiem.com

Không chỉ vậy, các trung tâm 9801S, 9805D có camera giám sát hoạt động kiểm định chưa quan sát được hết các vị trí kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định hoặc hình ảnh giám sát mờ, không rõ nét, không liên tục.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị này điều chỉnh vị trí lắp đặt hoặc thay thế, bổ sung camera giám sát hoạt động kiểm định để đảm bảo quan sát được rõ nét, liên tục các vị trí kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định.

Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính đối với các đăng kiểm viên Hà Anh Đức, Lê Thế Hùng tại Trung tâm đăng kiểm 9801S.

Răn đe hơn, cơ quan chức năng yêu cầu thông báo bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên nêu trên theo quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

dangkiem.com-9805d-3

Không chỉ vậy, trung tâm đăng kiểm 9805D có camera giám sát hoạt động kiểm định chưa quan sát được hết các vị trí kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định hoặc hình ảnh giám sát mờ, không rõ nét, không liên tục. Ảnh dangkiem.com

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số Trung tâm đăng kiểm chưa quan tâm đến công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định; một số đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập không thực hiện đúng nội dung, phương pháp kiểm tra phương tiện, thực tập kiểm tra phương tiện. Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc, người đứng đầu Trung tâm đăng kiểm, phụ trách dây chuyền kiểm định và đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập có sai phạm, tồn tại.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tường Vân