Giới thiệu Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam – Báo Pháp luật Việt Nam

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam được thành lập ngày 25/9/2012, là đơn vị chuyên môn trực thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

Ngày 21/9/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có quyết định số 2566/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

Việc thành lập Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam nằm trong kế hoạch phát triển của Báo Pháp luật Việt Nam theo Quyết định 1280/QĐ-BTP ngày 9/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Báo, giai đoạn 2008-2015.

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện chức năng tuyên truyền, phố biến và giáo dục Pháp luật; triển khai thực hiện kinh tế báo chí; liên doanh, liên kết kinh doanh với các cơ quan, tổ chức kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác xã hội từ thiện và công tác quan hệ với bạn đọc của Báo.

1

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị chuyên môn trực thuộc Báo Pháp luật Việt Nam. 

Ngày 25/9/2012, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm là đơn vị thành viên của Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị có vai trò quan trọng của Báo, thực hiện các nhiệm vụ như: Phát triển thị trường dịch vụ quảng cáo trên báo in, báo điện tử để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu; phát triển các dịch vụ truyền thông; vận động, kêu gọi và tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động xã hội từ thiện, các sự kiện do Trung tâm, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức; thực hiện công tác quản lý quỹ xã hội từ thiện theo quy chế quản lý quỹ xã hội từ thiện của Báo và theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan, tổ chức phát triển quỹ xã hội từ thiện để chủ động thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Trung tâm Truyền thông sẽ là đầu mối liên kết bạn đọc với Báo thông qua công tác xã hội và công tác bạn đọc.

Đặc biệt, Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức pháp luật cho bạn đọc, thông qua việc phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư để tư vấn pháp luật cho bạn đọc của Báo.

Trong đó, Trung tâm làm công tác kêu gọi tài trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho bạn đọc, các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật thực hiện việc tư vấn pháp luật cho bạn đọc có nhu cầu tư vấn pháp luật. Đây là hoạt động đã được Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thực hiện trong nhiều năm qua. Với việc ra đời của Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam, hoạt động này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam.

Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực, không ngừng lớn mạnh, giữ vai trò quan trọng trong công tác tổ chức truyền thông pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho bạn đọc, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật.

Hiện nay, Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam do TS. Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công việc. Nhà báo Nguyễn Huy Thiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm.

Ngoài ra, Trung tâm có các bộ phận nghiệp vụ, như bộ phận kế hoạch tài chính, bộ phận phát triển dịch vụ; Bộ phận phát triển nội dung chuyên đề truyền thông Pháp luật và tổ chức sự kiện.

Với bộ máy tổ chức, đội ngũ nhân sự không ngừng lớn mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, là cánh tay nối dài đắc lực của Báo Pháp luật Việt Nam, tiếp tục góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam giao phó.

Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam – Báo Pháp luật Việt Nam

Hotline: 0935634444 hoặc 0982055999

Email: truyenthongphapluat365@gmail.com

Địa chỉ: Số 33/1, ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội