Đồng ý chủ trương để ACV giữ lại lợi nhuận tăng vốn điều lệ

Bộ ngành liên quan đánh giá, thẩm định đề xuất tăng vốn cho ACV của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng trước ngày 15/8.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để đầu tư tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. Theo đại diện các Bộ ngành tham dự dự cuộc họp, việc này nhằm tạo điều kiện cho ACV có thêm nguồn vốn thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia đã được nhà nước giao trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

3

ACV được xem xét giữ lại lợi nhuận tăng vốn điều lệ. 

Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giải trình, tiếp thu và hoàn thiện phương án đề xuất cụ thể về chủ trương tăng vốn cho ACV, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp và Giao thông Vận tải đánh giá, thẩm định đề xuất tăng vốn cho ACV của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng trước ngày 15/8.

Theo Nghị định 140/2020, ACV thuộc đối tượng chỉ được trích tối đa 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. Khoản lợi nhuận còn lại sau khi trích vào Quỹ phúc lợi cho người lao động, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Năm 2020, ACV ghi nhận doanh thu hợp nhất 10.159 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với 2019. Lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 1.642 tỷ đồng, bằng 20% năm 2019.

Vốn chủ sở hữu của ACV tới hết năm 2020 là 37.565 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với 2019; hơn 8.541 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm nay doanh nghiệp này dự báo đạt 10.564 tỷ đồng về doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2.359 tỷ đồng, nếu Covid-19 được kiểm soát vào tháng 8.

ACV hiện được Chính phủ giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của sân bay Long Thành, như nhà ga hành khách, đường băng, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hàng hóa số 1, hệ thống giao thông kết nối.

Dự án này đã khởi công ngày 5-1-2021 với tổng mức đầu tư 99.019 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025 hoàn thiện, đưa vào khai thác. Dự án được ACV thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 36.102 tỉ đồng, phần còn lại sử dụng vốn vay không có bảo lãnh của Chính phủ.

Để thực hiện dự án trong bối cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ACV chủ động nghiên cứu các giải pháp triển khai, phương án huy động vốn tối ưu.

Theo đó, ACV kiến nghị Thủ tướng cho phép ACV tích lũy nguồn tiền tối đa từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đầu tư trên cơ sở phương án bổ sung vốn điều lệ hàng năm từ lợi nhuận sau thuế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Như vậy, ACV sẽ tăng tỉ lệ vốn tự có so với vốn vay, giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả dự án.

Vương Liễu (tổng hợp)