UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT về việc hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách TƯ cho TP .Cụ thể, UBND TP Cần Thơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xem xét, chấp thuận tổng hợp, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (TƯ) giai đoạn 2021-2025, để thực hiện đầu tư dự án cầu Ô Môn, nhằm mục tiêu kết nối giao thông liên vùng từ Kiên Giang – Cần Thơ – Đồng Tháp.

2

Cầu Cần Thơ trên Quốc lộ 1, nối TP Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Giang Lam 

Dự án cầu Ô Môn nối quận Ô Môn, TP Cần Thơ với huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 4.500 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2028. Hình thức đầu tư là đối tác công tư (PPP).

Sau khi được Trung ương chấp thuận, TP Cần Thơ sẽ phối hợp với tỉnh Đồng Tháp và các bộ, ngành triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.

Theo UBND TP Cần Thơ, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư các thành phần kinh tế là các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ tập trung các nguồn lực để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó tập trung đầu tư các dự án giao thông mang tính đột phá, kết nối liên vùng.

Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước của thành phố còn hạn chế, nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025.

(Link gốc: https://kinhtedothi.vn/can-tho-de-nghi-trung-uong-ho-tro-von-dau-tu-cong-trung-han-de-xay-cau-o-mon-434965.html) 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận